Pihanga Hirangi Tongariro
Ngāti Tūrangitukua Māori Committee

Secretary
PO Box 55
Turangi 3353

Ngāti Tūrangitukua Whakapapa Committee

Email: turangitukua.whakapapa@gmail.com

Cellphone 027 464 9576 - for text only.
 

Ngāti Tūrangitukua Charitable Trust

Administration

PO Box 221
Turangi 3353
Freephone: 0508 TURANGI (0508 887264)
turangitukuatrust@gmail.com